C1Bio - Kolfixering genom grön kemi för en C1-baserad bioekonomi

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Dept. of Fibre and Polymer Technology
Bidrag från Vinnova 6 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2020 - december 2023
Status Pågående
Utlysning Innovationer för ett hållbart samhälle
Ansökningsomgång Innovationer för en klimatneutral framtid

Syfte och mål

Huvudsyftet med C1Bio är att utveckla innovativa gröna katalytiska metoder för att möjliggöra valorisering av växthusgasen koldioxid till förnybara plattformskemikalier, biobränslen och polymerer. Genom att sammanfoga grön kemi, biokatalys och fotoelektrokemi i ett multidisciplinärt samarbete kommer projektet initiera en CO2-baserad värdekedja representerad av hållbar produktion av formaldehyd, metanol och polymerbyggstenar. På längre sikt, förutom att minska utsläppen, kommer omvandling av CO2 till nya energikällor accelerera dekarboniseringen av vårt samhälle.

Förväntade effekter och resultat

*Initiera en CO2-baserad värdekedja och på så vis skapa en kolsänka för att reducera utsläpp av växthusgaser *C1-baserad bioekonomi *Stärka Sveriges position i miljövetenskap * Utveckla gröna katalytiska metoder för att aktivera CO2 för produktion av hållbara biokemikalier och material * Underlätta kunskapsöverföring i gränssnittet mellan akademi och industri * Generera ledande kunskap kring aktivering av koldioxid med gröna kemiska processer * Spridning av resultat som vetenskapliga publikationer och i universitetsundervisning

Planerat upplägg och genomförande

För att åstadkomma aktivering och reduktion av CO2 till produkter av högre värde samlar projektet ledande expertis inom avskiljning av CO2 från industriella processer (RISE Processum), fotoelektrokemi och nanomaterialvetenskap (SU) samt biokatalys (KTH/SciLifeLab). Kombinationen av de olika disciplinerna och branschöverskridande sektorer möjliggör generering av en ny värdekedja och direkt användning av de genererade produkterna.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 augusti 2020

Diarienummer 2019-03174

Statistik för sidan