Blockkedjor och dynamiska identiteter för råmaterial genom förädlingskedjan

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Viktoria, Göteborg
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2019 - oktober 2020
Status Pågående
Utlysning Digital säkerhet och tillförlitlighet
Ansökningsomgång Identitet respektive blockkedjor

Syfte och mål

Att utveckla ett nytt blockkedjebaserat identitetsramverk för ursprungssäkring i förädlingstunga värdekedjor. Projektet ämnar undersöka en alternativ approach till existerande lösningar som ofta baseras på revisioner och certifieringar. Det alternativ som skall undersökas baseras på en kombination av Self Sovereign Identity (SSI) samt dataanalys för att upptäcka avvikelser från vad som kan anses vara hållbara och ansvarstagande förädlingsprocesser. Projektet kommer vidareutveckla existerande idéer och granska lösningens genomförbarhet.

Förväntade effekter och resultat

En platform som demonstrerar följande: (1) neutralitet och oberoende i syfte att kringgå de interoperabilitetsproblem som existerande "enterprise blockchain" lösningar lider av, (2) hur data på och från förädlingsprocesser kan användas för att säkra ursprung, och (3) hur analys av data kan flagga för anomalier och icke hållbart beteende. Projektet kommer även resultera i en klarare bild av de utmaningar och möjligheter som en datadriven approach medför kopplat till ursprungssäkring i en förädlingsberoende värdekedja.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet utförs i fem steg: Steg 1 innefattar konceptutveckling kopplat till dynamisk identitet. Steg 2 inkluderar en genomgång av existerande lösningar för ursprungsverifikation och identitet samt en demonstration av hur ett ramverk för dynamisk identitet skulle kunna integreras i existerande lösningar. Steg 3 utvecklar prototypen och kartlägger olika aktiviteter i värdekedjan. Steg 4 vidareutvecklar prototypen och en riskbedömning utförs. Steg 5 fokuserar på implementation, spridningsaktiviteter och rapportering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 3 februari 2020

Diarienummer 2019-02836

Statistik för sidan