Avancerad lättviktskonstruktion med varmformning av aluminium

Diarienummer 2015-01352
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelningen för Tillverkning
Bidrag från Vinnova 2 916 250 kronor
Projektets löptid juni 2015 - maj 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt - våren 2015

Syfte och mål

Projektet syftar till att industrialisera en ny metod för effektiv tillverkning av lätta, komplexa skalprodukter i aluminium.

Förväntade effekter och resultat

Dagens tillverkningsmetoder gör att aluminium inte kan utnyttjas maximalt i skalkonstruktioner, då det inte är möjligt att forma komplexa geometrier som möter krav från säkerhet och design på samma sätt som med stålplåt. Att byta stål mot aluminium ger en lättviktspotential upp till 50 % beroende på applikation och lastfall, med 35 % som genomsnittlig viktminskning.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer utveckla varmformning av aluminium. Den höga temperaturen ger möjligheter att forma betydligt komplexare detaljer med en ökad hållfasthet. Projektet kommer att verifiera tillverkningsprocessen för praktikfall från produktägarna, utveckla virtuella verifieringsmetoder och ta fram materialdata.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.