Avancerad lättviktskonstruktion med varmformning av aluminium

Diarienummer 2015-01352
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelningen för Tillverkning
Bidrag från Vinnova 2 916 250 kronor
Projektets löptid juni 2015 - maj 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt
Ansökningsomgång 2014-06295-en

Syfte och mål

Projektet har syftat till att industrialisera en ny metod för effektiv tillverkning av lätta, komplexa skalprodukter i aluminium. Möjligheterna att införa tekniken industriellt inom tre år efter avlutat projekt har förbättrats genom forskningen som utförts inom projektet. Utvärderingen av en utvald demonstratorkomponent visar att det är realistiskt att använda tekniken och att därigenom nå en viktbesparing på 40% i det fallet.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har givit resultat inom: 1. Karaktärisering och val av plåtmaterial. 2. Utveckling av simuleringsteknik. 3. Tribosystem har utvärderats. 4. Resultaten utifrån ovanstående 3 punkter har verifierats i industriellt relevanta fall. 5. Behov av framtida forskning har identifierats tydligt. Efter projektet finns bra metoder på plats för materialkaraktärisering som är nödvändig för ytterligare utveckling av tekniken. Även framtida forskningsbehov är väl identifierade.

Upplägg och genomförande

Arbetet i projektet har varit uppdelat i sex arbetspaket: 1 Applikation, 2 Material, 3 Formningsprocess, 4 Produktegenskap, 5 Paketering och resultatspridning samt 6 Projektledning. I praktiken har gränserna mellan arbetspaketen varit flytande och tyngdpunkten för arbetet har skiftat över tid. Mycket arbete, mer än förutsett, lades ned på metodutveckling och materialprovning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.