Automatisk undanmanöver vid osymmetrisk frontalkrock

Diarienummer
Koordinator SAAB Automobile Aktiebolag - A1-2 TQAAL
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid september 2011 - augusti 2012
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång FFI - Fordons- och trafiksäkerhet 2011-03-16