Automated quality inspection in assembly lines through low-cost vision system (VISION)

Diarienummer 2018-01592
Koordinator Högskolan i Skövde - Institutionen för ingenjörsvetenskap
Bidrag från Vinnova 4 980 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - november 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång Produktion2030, Call for Cost-Effective Automation

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla ett billigt och högpresterande vision-system för automatiserade kvalitetsinspektioner i monteringslinor baserat på billig hårdvara och avancerade maskininlärningsalgoritmer för bildbehandling i realtid. Motivationen bakom projektet är att möjliggöra en utbredd användning av automatiserade kvalitetsinspektioner inom svensk produktionsindustri för att minska, eller till och med eliminera, kvalitetsfel i manuella monteringsprocesser.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas minska, eller till och med eliminera, kvalitetsfel i manuella monteringsprocesser. Förutom ökad kvalitet är en drivande faktor bakom projektet att sänka produktionskostnaderna genom att undvika hantering av kassationer och att kunna ersätta dagens bemannade kvalitetskontrollstationer med automatiska inspektioner längs produktionslinorna, vilket också möjliggör kortare ledtider.

Planerat upplägg och genomförande

I projektet kommer en fullt fungerande lösning på TRL-nivå 6 att utvecklas och utvärderas genom ett antal industriella testfall. Lösningen kommer också att implementeras i en offentligt tillgänglig demonstrator. För att säkerställa att alla företag, oavsett storlek, enkelt kan installera och använda med lösningen kommer vision-systemet att utformas för att fungera med billiga webbkameror som kostar mindre än 300 kr. Systemet kommer att publiceras som öppen källkod för alla att kunna laddas ner och användas utan kostnad.

Externa länkar

www.his.se/vision

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.