Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ASSIST - Automatiserad Skonsam Strålbehandling, Innovation, Standardisering och Tillgängliggörande

Diarienummer
Koordinator Region Västerbotten - Centrum för medicinsk teknik och strålningsfysik
Bidrag från Vinnova 360 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - juli 2019
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation – Steg 1 initiering – höst 2018

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla produkter och tjänster som ger klinisk personal bättre förmåga att möta ett ökat behov av cancerbehandling. Projektet har i steg 1 utarbetat en plan för att utveckla en nationell infrastruktur för enhetlig insamling av kvalitativ och ändamålsenlig data samt verktyg för att integritetssäkert dela dessa, med det specifika syftet att i samverkan producera beslutsstöd och automatiseringar.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är en konkretiserad projektplan och konkreta resultatmål för att inom utmaningsdriven innovation skapa den nationella infrastrukturen och med hjälp av behovsägare och användare säkerställa att den kan producera stora mängder data anpassad för att via maskininlärning utveckla prototyper till beslutsstöd och på sikt även automatiseringar av arbetsuppgifter som idag görs manuellt. Infrastrukturen ska utvecklas för att vara långsiktigt hållbar och tillgodose även framtida databehov för att kontinuerligt effektivisera strålbehandlingsprocessen.

Upplägg och genomförande

Projektet har samlat alla universitetskliniker och en rad företag verksamma inom maskininlärning och strålbehandling för att fokusera på behovsinventering och att lösa gemensamma problem för att möjliggöra utvecklingen av innovativa beslutssstöd och automatiseringar. Detta har resulterat i ett nytt konsortium med en tydlig projektplan och ansvarsfördelning som möter identifierade kompetensbehov och tydligt angriper identifierade problemställningar för att nå projektets långsiktiga målsättningar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 oktober 2018

Diarienummer 2018-03353

Statistik för sidan