Antennsystem för Smarta Brunnar

Diarienummer
Koordinator Mittuniversitetet - Avd. för Elektronikkonstruktion
Bidrag från Vinnova 3 600 000 kronor
Projektets löptid augusti 2019 - augusti 2021
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Forsknings- och innovationsprojekt 2019

Syfte och mål

Projektet syftar till att i ett konsortium tillsammans utforma ett smart och energieffektivt elektroniksystem som med minimalt underhåll kommunicerar med sensorer i brunnar för att säkerställa vattenförsörjning och att använt vatten renas innan det släpps ut i vattendragen. Stort fokus ligger på utmaningen att designa en antennlösning som är enkel att integrera vid tillverkning av brunnarna, robust nog att klara de hårda miljöerna och radiomässigt effektiv även om antennen är placerad under jord.

Förväntade effekter och resultat

Systemet som adresseras minskar på sikt läckagen i vattenförsörjningen samt utsläppen av miljöfarligt vatten i naturen. Projektet skapar ett nätverk av partners som utöver akademi innefattar hela värdekedjan från brunnstillverkare till VA-bolag som i samverkan utvecklar och tillgodogör sig kunskap och tekniker. Ett fullvärdigt producerbart koncept levereras, materialiserat som demonstrator som kan leda till såväl minskad miljöförstöring som kommersiell framgång hos deltagande partners.

Planerat upplägg och genomförande

Gemensamma allmänna uppföljningsmöten sker ca 4 ggr per år, på plats i Sundsvall för de som kan och med deltagande via Skype för övriga. Projektet genomförs i sex stycken arbetspaket, från behov och kravspecifikation till verifiering och utvärdering av framtagen demonstrator, där samtliga partners deltar i flera arbetspaket. Arbetspaketen följer en tidsplan och innebära en hel del aktivt samarbete vilket i sin tur leder till en del resande då företagen är utspridda i Sverige.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 juni 2019

Diarienummer 2019-02088

Statistik för sidan