Aktiv styrkraftsåterkoppling för tunga fordon steg 2

Diarienummer 2015-04817
Koordinator VOLVO LASTVAGNAR AKTIEBOLAG - GTT BF72991
Bidrag från Vinnova 4 899 500 kronor
Projektets löptid januari 2016 - april 2018
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång 2015-00038-en

Syfte och mål

Projektet syftade till att utveckla verifierad funktionalitet för kraftåterkoppling och kombinerad styrning och broms för att möta målen för tunga säkra fordon. Denna funktionalitet har använts i flera experiment som utförts i syfte att bättre förstå inverkan på mänskliga förare. Funktionaliteten har därför utökats för att stödja kombinerad bromsning och styrning, och där både ställdonsbegränsningar och förarbegränsningar beaktas. Designen och kunskapen från detta har lett till att de uppsatta målen har nåtts.

Resultat och förväntade effekter

Den funktionalitet som har utvecklats har tagits in i framtida planer för de industriella parterna och kan därmed potentiellt sett realiseras på marknaden. De viktigaste delarna av det utvecklade materialet har också publicerats i patentansökan, artiklar, doktorsavhandling och examensarbeten. Projektet har också skapat intern och extern medvetenhet om betydelsen av samordning av ställdon under automatisk kollisionsundvikande bromsning, vilket har blivit en standard på tunga fordon.

Upplägg och genomförande

Alla parter har bidragit till att uppfylla satta mål i enlighet med planen för projektet. Genomförandet av projektet har granskats av både en intern och en extern grupp av erkända experter inom området förarbeteende. Detta gav möjlighet till diskussion om riktning och tillämpad teknisk lösning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.