Aktiv styrkraftsåterkoppling för tunga fordon steg 2

Diarienummer 2015-04817
Koordinator VOLVO LASTVAGNAR AKTIEBOLAG - GTT BF72991
Bidrag från Vinnova 4 899 500 kronor
Projektets löptid januari 2016 - april 2018
Status Pågående
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång FFI -Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - 2015-09-15

Syfte och mål

Mötesolyckor där tunga fordon är inblandade bör adresseras för att kunna uppfylla de trafiksäkerhetsmål som satts av den svenska regeringen. Detta projekt ska utveckla en strategi för att snabbt kunna ändra riktningen hos den tunga fordonskombinationen så att kontrollen delas mellan förare och fordon för att maximera säkerheten, detta särskilt avseende mötesolyckor. Potentialen i den tilltänkta lösningen bedöms kunna stå för en ansenlig del av det återstående gapet till trafiksäkerhetsmålen.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att resultera i ökade kunskaper och funktionalitet för riktningsförändring. Fyra arbetspaket är definierade: (1) Utveckling av funktionalitet för riktningsingrepp, (2) Validering av funktionalitet med avseende på olyckor, (3) Validering av funktionalitet med avseende på autonom tillämpning, (4) Slutförande av akademisk forskarutbildning. Dessa delar kommer tillsammans att säkra en fungerande och mogen lösning.

Planerat upplägg och genomförande

En grupp representerar från flera expertisområden kommer att utgöra en kärngrupp i projektet. Funktionell utveckling och analys kommer att utgå från befintliga förar- och fordonsmodeller. Validering kommer att utföras både med riktiga fordon och i körsimulator. Nya upptäckter kommer primärt att publiceras.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.