5G mobil positionering för fordonssäkerhet

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Electrical Engineering
Bidrag från Vinnova 6 713 000 kronor
Projektets löptid januari 2020 - december 2021
Status Pågående
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI - våren 2019

Syfte och mål

Cellulära kommunikationssignaler har använts för positionering under en lång tid. Noggrannheten har emellertid aldrig varit tillräcklig för fordonstillämpningar. Idag kan dessa krav delvis uppfyllas av GPS, men inte i tät stadsbebyggelse. Syfte för projektet är att utnyttja den nya femte generationens mobilsystem (sk 5G) för att ge exakt 3D-position och rörelseinformation, speciellt för utmanande stads- och förortsscenarier. Projektets mål är att förse korrekt och snabb positionering för säkerhetskritiska fordonsapplikationer, som varningssystem och trafiksäkerhet.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas stärka vår kunskaper omkring 5G mobil positionering, inkl. metoder, signaler, arkitekturer, och business case. Projektet kommer också att styra framtida krav, design, produkter och tjänster av projektpartnerna.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att börja med krav- och business case analys, som kommer att vägleda experiment. Experimenten användas för att utveckla modeller för algoritmer. Parallellt utvärderas olika arkitekturer och signaldesign genom simulering. Slutligen valideras utvalda metoder experimentellt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 januari 2020

Diarienummer 2019-03085

Statistik för sidan