3D-printade och biobaserade specialemballage

Diarienummer 2018-02392
Koordinator Swerea SICOMP AB - Swerea SICOMP AB, Piteå
Bidrag från Vinnova 4 089 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - augusti 2021
Status Beslutat
Utlysning The strategic innovation programme Bioinnovation