3D-printade och biobaserade specialemballage

Diarienummer 2018-02392
Koordinator RISE SICOMP AB - RISE SICOMP AB, Piteå
Bidrag från Vinnova 4 089 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - augusti 2021
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation

Syfte och mål

Projektets målsättning är att utveckla nya materialsystem och metoder för att öka andelen biobaserat material I kompositer som utvecklas speciellt för 3D-printing. Genom att använda råvaruströmmar som idag har lågt värde, nämligen grenar och toppar kommer projektet att utveckla biobaserade granulat för 3D-printing av specialemballage.

Förväntade effekter och resultat

Projektets målsättning är att utveckla, optimera och testa prototype för skräddarsydda engångsemballage och returemballage och returemballage. Efterfrågan på alternativ till oljebaserade emballage gör att projektet har potential att gynna såväl Nefabs affär som skogsindustrin i stort samt företag som kompunderar och säljer/utvecklar 3D-skrivare. Viktiga effekter kan också vara att visa att biobaserade material också kan innebära en kostnadsreduktion samtidigt som användningen av fossila material minskar.

Planerat upplägg och genomförande

Sveaskog, BLB Industries, EcoRub, Nefab och Swerea SICOMP medverkar i projektet. En iterativ process för att förbättra egenskaper och processer kommer att användas där de testmetoder (ISTA Procedure 3E) som används idag för transportemballage kommer att ligga som bas för de simuleringar, tester och material som behöver optimeras för att nå godkända produkter/prototyper. Efter att optimering för varje enskild prototyp är gjord kommer mekaniska- och långtidsegenskaper att testas och utvärderas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.