Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Framtidens hållbara och inkluderande samhällen i norr

Publicerad: 1 juni 2022

Nya stadsdelar helt i återbrukat material, en kulturell valuta, campusliv på nedlagd E4 och en skridskobana i Bodens fästning – det och mycket mer föreslår elva multidisciplinära team som medverkar i projektet Visioner i norr för att skapa attraktiva och hållbara livsmiljöer i sex kommuner i Norrbotten och Västerbotten. Tillsammans med arkitekter, konstnärer, skribenter, forskare och designers har sex kommuner i Norrbotten och Västerbotten utvecklat visioner för framtidens samhällen.

I Norrbotten och Västerbotten pågår just nu en av de största investeringarna någonsin på grön industri, teknik och infrastruktur. Satsningen ställer stora krav på nya bostäder, attraktiva livsmiljöer och långsiktig hållbarhet. Hur ser man till att befintliga invånare vill stanna kvar och att nya flytta in? 

Syftet med projektet Visioner i norr, som initierats av Rådet för hållbara städer och som bland andra Vinnova står bakom, är att sammanföra flera kreativa yrkesgrupper för att titta på hur vi kan skapa vackra, inkluderande och hållbara samhällen. Idéskisser har presenterats för Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå.

Teamen har under våren besökt kommunerna, pratat med boende, fått inspel från föreningslivet och undersökt olika platsers unika värden. Bland resultaten finns förslag på helt ny bebyggelse som utgår från barnens behov, nya stadsdelar skapade av återbrukat material, satsningar på lokal kultur och nya rekreationsområden som stärker den lokala identiteten.

- I norra Sverige sker just nu stora investeringar och samhällsomvandlingar när svensk industri tar en ledande roll i omställningen till en fossilfri värld. Städer och samhällen där etableringar sker behöver ställa om för att kunna ta emot en växande befolkning och möta behov av kompetens. Då behövs nytänkande. Vad krävs för att bostäder, infrastruktur och service ska möta behoven? Och hur får vi det att ske på ett hållbart, vackert och inkluderande sätt som lockar nya invånare att inte bara göra en snabbvisit utan att också stanna och bli en del av lokalsamhället? säger Maria Johansson, som arbetar med hållbar samhällsbyggnad på Vinnova.

Bakom projektet Visioner i norr står bland andra Boverket, ArkDes, Vinnova, Energimyndigheten, och Formas, genom Rådet för hållbara städer, tillsammans med kommunerna Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå. Idéskissarbetet har genomförts inom ramen för en utlysning som finansierats av Formas och Vinnova där varje team tilldelats ett bidrag på 300 000 kronor.

 

Frågor?

Maria Johansson

Enhetschef

+46 8 473 31 70

Senast uppdaterad 1 juni 2022

Statistik för sidan