Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

6 spaningar från South by Southwest - SXSW

Publicerad: 4 april 2023

Joakim Skog

Områdesledare Framtidsområden

Konferensen South by Southwest (SXSW) är en av världens ledande samlingsplatser för innovation, kommunikation, kultur och transformation och ett mecka för framsynsarbete. När aktörer från olika områdena samlas under tio dagar i Austin Texas blir det en unik samling människor, en särskild energi och en perfekt plats att lyssna in på tvärdisciplinära trender och knyta värdefulla kontakter.

Vi, Joakim Skog områdesansvarig för Framtidsområden och Annie Lindmark programansvarig vid Nordic Innovation House Silicon Valley, tog med oss sex spaningar från SXSW 2023 där vi ställer oss frågan What if? Vad händer om det vi hört och sett blir verklighet? Vi vill stimulera alla till att själva ställa dig samma fråga. Vad händer dig, din organisation, Sverige, världen, om dessa signaler på förändring visar sig bli sanna?

Spaning 1: Internet är dött – länge leve internet

Internet, som vi känner det, är dött. Vad händer när AI-tjänsterna suger i sig mer och mer information från internet och dessutom lärs upp av användarnas frågor och texter när allt fler nu använder AI-tjänsterna? Siri och Google Assistant vet redan det mesta om vår vardag och har förmågan att förutspå vilken information vi behöver. Allt detta vänder på hur internet fungerar. Istället för att vi söker information, så kommer informationen att söka upp oss när vi behöver den. Även hur vi upplever internet är på väg att ändras, och inte bara via VR där vi helt omsluter oss av teknologin. Om ryktena visar sig vara sanna och Apple snart släpper sin version av hårdvara för augmented reality på marknaden kan förändringen ske snabbt. För när de gör något, även om de är tvåa eller trea på bollen, brukar det få resonans i samhället.

Spaning 2: Människans roll i en allt mer digital värld

AI-tjänsterna har blivit allt smartare, och börjar nu bli snabbare och mer effektiva än oss människor på ett antal uppgifter. Vilken blir då vår roll på jobbet och i samhället framöver? De flesta spaningar under SXSW menade att AI inte kommer att ta över våra jobb utan snarare ändra våra rollbeskrivningar och påverka hur vi arbetar, på samma sätt som digital teknikutveckling egentligen sedan 90-talet förändrat och ofta underlättat/effektiviserat våra jobb.

Kevin Kelley, grundare och chefredaktör på tidningen Wired uttryckte det som att de generativa AI-tjänsterna snarare blir en partner, en praktikant eller en assistent till oss. De är kreativa men på en basnivå och om de används på rätt sätt kan de hjälpa oss människor att höja vår kreativa förmåga.

Det mänskliga behövs fortfarande men det är också svårare att vara människa i den digitala världen. Hur tar vi vara på det bästa med tekniken utan att tappa bort det mänskliga? En fin presentation hölls av parterapeuten Esther Perel som höll ett timmes långt tal om mänsklig sårbarhet, helt utan presentationsbilder. Hon lyfte bland annat att friktionen som bara uppstår i ett möte mellan två människor som möts behövs, det är där magin skapas.

Spaning 3: Framtidens fysiska och mentala hälsa

Hur vi kan leva ett långt och hälsosamt liv i harmoni och balans var ett tema som fick mycket utrymme på SXSW. Leva länge-branschen växer oerhört fort. Det handlar om allt från teknik som mäter vår biologiska ålder, till forskning om vilka gener som styr åldrande och hur man kan manipulera dem. Ett område handlade om biohacking, hur man på olika sätt själv kan manipulera och styra sitt mående, med hjälp av teknologi eller substanser, och hur det kan göras mer tillgängligt för en större publik. Och hur kan vi se annorlunda på åldrande? Istället för att se det som en nedförsbacke, se det som att vi blir starkare, får mer erfarenhet och därmed värderas på ett annat sätt i arbetslivet. Det pratades också mycket om spiritualitet, medvetenhet, och hur vi kan nå andra dimensioner i syfte att må bättre som mänsklighet men också hitta nya vägar fram till lösningar på våra stora samhällsproblem. Psykadelia fick specifik uppmärksamhet, där man ställde sig frågan om vi bör ställa oss över stigmat kring narkotikaklassade preparat och forska på hur den här typen av substanser kan hjälpa oss att hantera mental hälsa.

Spaning 4: Vilka skriver berättelsen om framtiden?

SXSW är ett mecka för futurister, men vi kan egentligen inte förutspå framtiden. Allt är bara prognoser, tankar och känslor. Det ligger stor makt och inflytande i att vara den som gör prognoserna och dessa är förstås färgade av de som gör dem. Initiativet Curious Futures 2030 har tagit fram statistik på att bakom de mest inflytelserika framtids- och trendrapporterna ligger ett antal storföretag och till 2/3 män och 86% vita personer med en medelålder på 52 år. Därmed finns det en mängd signaler som aldrig plockas upp och det går att konstatera att det inte på långa vägar är representativt och att det saknas perspektiv. Curious Futures har därför samlat över 500 futurister och slagit samman 123 olika trendrapporter internationellt för att få fram bredare och mer inkluderande trendspaningar inför 2030. Även detta kopplar förstås till AI-utvecklingen då data in styr data ut och i sin tur ytterligare cementerar i många fall förlegade bilder. Därför är det av yttersta vikt att ta mångfald på allvar i teknikutvecklingen.

Spaning 5: Storföretagen som har makten- kan vi lita på dem?

Vilka vågar vi tro på? Storföretagen har stor makt, kan vi lita på dem? Det sker en polarisering bland företagen där vissa tar en tydlig roll som socialt drivna och andra driver en mer rent kommersiell agenda och ses som lite osköna – eller kanske går över en gräns och blir persona non grata som Tiktok i EU. När Tiktok är under blåslampan tar Facebook chansen att prata ner sin konkurrent, tar över annonspengarna och fortsätter samtidigt att samla in vår data. Litar vi för blint på vissa företag? Vad är egentligen ett hållbart företagande i en kvartalsekonomi? Hur kan man kombinera det på ett bra sätt? Och kan vi kontrollera vilka som har tillgång till vår data? I Hong Kong sätter man nu upp peer to peer nätverk där man kan kommunicera mellan telefoner utan en central punkt och utan risk att bli avlyssnad för att komma runt oönskad övervakning På vilket sätt kan det komma att sprida sig?

Spaning 6: Kreativitet en mänsklig eller digital förmåga?

Under SXSW var det också många som pratade om kreativitet och innovation kopplat till AI. Ett antal presentatörer valde att använda sig av bild och content-genererande verktyg för att ta fram delar av sin presentation. Tech-entreprenören, William Hurley, Whurley, grundare av bland annat kvantdator-startupet Strangeworks höll en presentation på en timma och avslöjade först i slutet att hela innehållet var framtaget med hjälp av ett AI-verktyg. Han menar att vi med AI och kvantteknologin står inför den största perioden av tekniska framsteg i mänsklighetens historia, men att de flesta är helt omedvetna om hur omvälvande det kommer att bli. Med sin presentation ville han sätta strålkastarna på det. Så har den mänskliga kreativiteten någon chans framöver? Har den senaste tidens genombrott öppnat upp eller hämmat ny kreativitet och innovationskraft? Whurley är i lägret som anser att AI kommer att vara en positiv injektion för den mänskliga kreativiteten och hjälpa till att komma över kreativa spärrar. Andra tror att AI kan bli en helt självständig kreatör som kan skriva en hel novell utan mänsklig inblandning. Men om AI baserar allt på vad vi matat in och vi slutar göra det, vad kommer då att kännas nytt och vem har ansvaret?

Presentation från framsynsmorgon med spaningar

Se filmen från framsynsmorgonen

Framsynsmorgon.JPG

Text: Joakim Skog

Kommentera

För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att kommentera blogginlägg. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

Ändra dina kakinställningar

Senaste blogginläggen

Teknikstorm och människans roll i en föränderlig tid

4 april 2023

Annie Lindmark

Programledare Framtidsområden

Joakim Skog

Områdesledare Framtidsområden

Teknologiutvecklingen har aldrig gått så fort som nu, och konsekvenserna av den är svåra att överblicka. Det blir allt viktigare att kontinuerligt ställa sig frågan "Vad händer om...?" och...

Teknologiutvecklingen har aldrig gått så fort som nu, och konsekvenserna av den är svåra att överblicka. Det blir allt viktigare att kontinuerligt ställa sig frågan "Vad händer om...?" och...

AI för att tackla klimatkrisen?

4 april 2023

Lars Friberg

Mark Bünger, Futurity Systems, gav futuristiska perspektiv på temat under programkonferensen AI i klimatets tjänst.

Mark Bünger, Futurity Systems, gav futuristiska perspektiv på temat under programkonferensen AI i klimatets tjänst.

Kombinera signaler och förändringsfaktorer till en framtidsspaning

4 april 2023

Jenny Sjöblom

Handläggare

Med utgångspunkt i Jane McGonigals teorier lär Jenny Sjöblom ut hur man gör en framtidsspaning.

Med utgångspunkt i Jane McGonigals teorier lär Jenny Sjöblom ut hur man gör en framtidsspaning.

Se filmen från framsynsmorgonen

För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att se videoklipp från YouTube. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

Ändra dina kakinställningar

Se videon på separat webbplats i separat fönster

Senast uppdaterad 17 januari 2024

Statistik för sidan