Slutrapporter inom Möjliggörande elektronik

Här hittar du slutrapporterna från projekt inom Strategiska området Möjliggörande elektronik

2012-00937: AUTOSAR for Multi-Core in Automotive and Automation Industries

Projektet har fokuserat på utmaningar relaterade till flerkärniga plattformar i industriella system:
hårdvarukonsolidation, predikterbarhet och prestanda.

AUTOSAR for Multi-Core in Automotive and Automation Industries

2012-00943: AcSäPt - Acceptanstest av säkerhetskritisk plattformsprogramvara

Projektet har resulterat i en metodik för acceptanstest av säkerhetskritisk plattformsprogramvara,
vilket varit det övergripande projektmålet.

AcSäPt - Acceptanstest av säkerhetskritisk plattformsprogramvara

2012-03669: Förstudie WCAE - Trådlös kommunikation i en fordonsmiljö

The WCAE pre-study has analysed in what areas continued research is required.

Wireless communication in automotive environment (WCAE)

 

Senast uppdaterad 12 juli 2018   |   Statistik för sidan