Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vägar till välfärdsinnovation

Hur ersättningsmodeller och impact bonds kan stimulera nytänkande och innovation i offentlig verksamhet

Bokomslag Vägar till välfärdsinnovation
Utgiven
2014-januari
Serienummer
VR 2014:01
Utgivare
Vinnova
Författare
Nima Sanandaji - KTH
ISBN
978-91-87537-08-0
ISSN
1650-3104
Antal sidor
36

En stor frustration för många som arbetar med innovation och verksamhetsutveckling i offentlig sektor är svårigheterna att överföra ett lyckat projekt till ordinarie verksamhet. Även de innovationsprojekt som visar på lysande resultat med bevisbar samhällsnytta blir oftast aldrig mer än ett tidsbegränsat projekt, som sällan sprids utanför den enhet där projektet initierades.

Sverige har inte råd att förlora all den kunskap och innovationspotential som byggts upp i olika innovations- och utvecklingsprojekt, utan måste bli bättre på att tillvarata och använda resultaten för att skapa en modern och effektiv välfärd som flexibelt kan möta invånarnas behov.

Med stöd av regeringsuppdrag från maj 2013 om att stimulera utveckling och införande av ersättningsmodeller som främjar innovation har Vinnova nu initierat ett utvecklings- och pilotarbete på området genom en öppen utlysning. Vi har därutöver låtit ta fram denna rapport för att sprida ny kunskap om svenska och internationella exempel på hur nya ersättningssystem, innovationstävlingar och riskdelningsmodeller ökar förutsättningarna för att kunna erbjuda en bättre offentlig service. Vi hoppas att denna rapport kan inspirera fler att våga pröva någon av dessa metoder

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan