Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Potential för nordiskt samarbete inom innovation, utveckling och produktion av vacciner

En nordisk genomförbarhetsstudie på uppdrag av regeringen. Den engelska version av rapporten finns längre ner på sidan.

Bokomslag Potential för nordiskt samarbete inom innovation, utveckling och produktion av vacciner

Potential för nordiskt samarbete inom innovation, utveckling och produktion av vacciner

Visa mer information (ankarlänk)

Engelsk version av rapporten:

Nordic joint feasibility study_potential for collaboation on innovation, development and production of vaccines_VR 2022_03.pdf

Denna rapport är resultatet av regeringens uppdrag om att genomföra en studie om potentialen för ömsesidig nytta av nordiskt samarbete inom innovation, utveckling och produktion av vacciner. Rapporten har tagits fram i samarbete med RISE, och i dialog med myndigheter i Norge (Innovation Norway), Finland (Business Finland), Danmark (Statens Serum Institut) samt konsult på Island (Landas EHF).

Syftet med denna rapport är att vara ett kunskapsunderlag för att kunna bedöma potentialen för ett fördjupat nordiskt samarbete inom vaccinutveckling. Det övergripande målet med ett sådant potentiellt samarbete är ett starkare nordiskt bidrag till Europas resiliens och till att främja den nordiska konkurrenskraften inom utveckling och tillverkning av vaccin.

Rapporten innehåller en översikt över den nordiska kapaciteten i vaccinproduktionens värdekedja; från preklinisk utveckling till kliniska studier. I rapporten beskrivs också investeringar och satsningar som är relevanta för vaccintillverkningen i Norden, samt utvalda EU-initiativ och internationella initiativ.

Det sammanställda kunskapsunderlaget om de nordiska länderna visar att resurserna för utveckling och tillverkning av vaccin är ojämnt fördelade över Norden. De nordiska länderna är idag kraftigt beroende av kommersiella vacciner som utvecklas och produceras utanför regionen, och de delar av vaccinutvecklingen och produktions-värdekedjan som finns i Norden är i stor utsträckning beroende av ett stort antal globalt distribuerade leverantörer.

Flera styrkeområden har dock identifierats i regionen vilka man kan utveckla och bygga vidare på. Bland dessa finns gedigen akademisk forskning om vacciner och immunterapi, nationell infrastruktur för forskning, innovation och kliniska prövningar samt forskningsbara patientjournaler. Dessutom har stora globala läkemedelsföretag och CMO/CDMO:er kapacitet för vaccinutveckling och produktion i Norden.

Andra styrkeområden inkluderar formulering och utveckling av adjuvans, matriser och tillgång till specialiserade leverans- och stödsystem, samt bioteknik- och startup-företag som utvecklar verktyg, uttryckssystem, plattformar för vaccinutveckling och andra lösningar som stöder utvecklingen av nästa generations vacciner.  

Vår förhoppning är att denna rapport blir ett värdefullt underlag för fortsatt planering av hur de nordiska länderna kan samarbeta inom innovation, utveckling och produktion av vacciner.

Innehållet riktar sig till departement, myndigheter, beslutsfattare och forskare som är intresserade av att bidra till en fortsatt utveckling inom vaccinområdet i Norden.

Utgiven
2022-maj
Serienummer
VR 2022:03
Utgivare
Vinnova - Sveriges innovationsmyndighet
Författare
Anna Tegnesjö och Mats Jarekrans
ISBN
978-91-87537-98-1
ISSN
Antal sidor
41

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan