Utgiven
2007-maj
Språk
Svenska
Serienummer
VA 2007:05
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-85084-77-7
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
66
Författare
Tage Dolk & Jan-Crister Persson - Addendi
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
Ämne
Produktion, Transport

Den svenska fordonsindustrin är en av landets basnäringar. För att utveckla sysselsättning och hållbar tillväxt spelar fordonsindustrin en viktig roll genom sin storlek, sitt gedigna produktionskunnande och genom den komplexa kedjan av produktutveckling, underleverantörer och slutleverantörer.

Innovationssystem och kluster är kraftfulla verktyg för att utveckla industriella sektorer. Denna studie är ett underlag för analyser och strategier hur den svenska fordonsindustrins konkurrenskraft kan ökas genom att identifiera kunskapskoncentrationer nationellt, sektoriellt och regionalt. Resultatet av studien innebär att det går att anlägga ett innovationssystems- och klusterperspektiv som väger in befintliga styrkeområden i näringslivet.
Grundsyftet med denna studie är att få en ögonblicksbild av den svenska fordonsindustrin. Studien kan utgöra ett underlag för framtagning av strategier och prioritering av investeringar i forskning och i olika typer av innovationssystem.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (15449 kB)