Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nationella och regionala klusterprofiler 2007

Företag inom fordonsindustrin i Sverige 2007

Bokomslag Nationella och regionala klusterprofiler 2007
Utgiven
2007-maj
Serienummer
VA 2007:05
Utgivare
Vinnova
Författare
Tage Dolk & Jan-Crister Persson - Addendi
ISBN
978-91-85084-77-7
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
66

Den svenska fordonsindustrin är en av landets basnäringar. För att utveckla sysselsättning och hållbar tillväxt spelar fordonsindustrin en viktig roll genom sin storlek, sitt gedigna produktionskunnande och genom den komplexa kedjan av produktutveckling, underleverantörer och slutleverantörer.

Innovationssystem och kluster är kraftfulla verktyg för att utveckla industriella sektorer. Denna studie är ett underlag för analyser och strategier hur den svenska fordonsindustrins konkurrenskraft kan ökas genom att identifiera kunskapskoncentrationer nationellt, sektoriellt och regionalt. Resultatet av studien innebär att det går att anlägga ett innovationssystems- och klusterperspektiv som väger in befintliga styrkeområden i näringslivet.
Grundsyftet med denna studie är att få en ögonblicksbild av den svenska fordonsindustrin. Studien kan utgöra ett underlag för framtagning av strategier och prioritering av investeringar i forskning och i olika typer av innovationssystem.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan