Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Horisont 2020 - Årsbok 2019

Svenskt deltagande i europeiska program för forskning och innovation

Bokomslag Horisont 2020 - Årsbok 2019
Utgiven
2020-maj
Serienummer
VR 2020:08
Utgivare
Vinnova - Sveriges innovationsmyndighet, i samarbete med Energimyndigheten, Formas, Forte, Rymdstyrelsen och Vetenskapsrådet
Författare
Katrin Danerlöv, Mikael Sundh, Jessica Umegård, Vinnova
ISBN
978-91-985897-5-7
ISSN
1650-3104
Antal sidor
97

I rapporten presenteras det svenska deltagandet i Horisont 2020 och inkluderar de data som EU-kommissionen presenterade i december 2019. EU-kommissionen publicerar återkommande ackumulerade data av hittills genomförda utlysningar. Baserat på dessa presenteras i denna rapport deltaganden, andelar av deltaganden, beviljade medel, andelar av beviljade medel och andel av koordinatorer. Denna rapport presenterar även en översikt över svenska forsknings- och innovationsfinansiärers deltagande i europeiska partnerskapsprogram.

Sverige återfinns bland de tio mest framgångsrika länderna i ramprogrammet och behåller sin åttondeplats från föregående rapportering. Svenska organisationer har beviljats cirka 1,66 miljarder euro, motsvarande 3,4 procent av fördelade medel.

Sveriges största aktör är Lunds Universitet  som har tilldelats störst andel beviljade medel. I gruppen Näringsliv är AstraZeneca AB den främsta organisationen med avseende på deltaganden. Den forskningsorganisation som har beviljats mest medel är RISE Research Institutes of Sweden AB.

Horisont 2020

Det europeiska ramprogrammet för forskning och innovation, Horisont 2020 innebär betydande finansieringsmöjligheter för svenska forsknings- och innovationsaktörer samt möjligheter att delta i europeiska samverkansprojekt för teknikutveckling och lösningar på samhällsutmaningar.

Senast uppdaterad 13 maj 2020

Statistik för sidan