Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger tisdagen den 13 juni kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast onsdagen den 14 juni kl 8:00.

Från eldsjälsdrivna innovationer till innovativa organisationer

Hur utvecklar vi innovationskraften i offentlig verksamhet?

Bokomslag Från eldsjälsdrivna innovationer till innovativa organisationer
Utgiven
2013-februari
Serienummer
VR 2013:01
Utgivare
Vinnova
Författare
Karin Hovlin, Sofie Arvidsson & Anders Ljung - GOVERNO
ISBN
978-91-86517-80-9
ISSN
1650-3104
Antal sidor
100

En ökad innovationsförmåga inom offentlig sektor är av avgörande betydelse för att utveckla och höja kvaliteten i den svenska välfärden, liksom för att skapa ökade möjligheter för tillväxt och samhällsnytta. Offentlig sektor har en viktig roll för att skapa ett innovativt samhällsklimat, där olika regelverk och styrmedel kan användas för att premiera nytänkande och utveckling. Detta innefattar alltifrån en utveckling av styrning, arbetsorganisation och ledarskap till nya metoder för att inkludera medborgare och företag i arbetet med att omdefiniera hur offentlig service kan utföras.

Fokus i studien ligger på hur man kan organisera innovationsarbete. I studien diskuteras hur offentliga organisationer arbetar för att:

  • skapa en tydlig riktning och strategi för innovationsarbetet.
  • förbättra förutsättningar för att främja kreativa idéer.
  • prioritera och driva en portfölj av idéer.
  • genomföra, sprida och utvärdera idéer och innovationer.

Studien har genomförts med en hög grad av involvering från representanter från olika offentliga verksamheter. Angreppssättet, ”Action Innovation”, bygger på delaktighet och samspel mellan teori och praktik där organisationerna i nära samverkan gemensamt byggt kunskap om metoder och verktyg för att stimulera innovationsarbete i offentlig sektor.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan