Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Den kompetenta arbetsplatsen

Forskning om kompetens i arbetsplatsens relationer. Programkatalog

Bokomslag Den kompetenta arbetsplatsen
Utgiven
2008-september
Serienummer
VI 2008:16
Utgivare
Vinnova
Författare
Marianne Döös & Pär Larsson
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
60

I all daglig produktion av varor och tjänster pågår ett lärande. Ständigt uppstår uppgifter, frågor, störningar och problem som måste hanteras. Dessa vardagliga uppgifter och informella lärprocesser utgör grunden för individers och organisationers kompetens. De skapar också nya idéer och lösningar på praktiska problem. Det är viktigt att möjligheterna till denna typ av vardagsinnovation bevaras och vidareutvecklas, om än under andra förutsättningar än tidigare.

Innovationsförmåga har kommit att kopplas till kompetensutveckling och gynnsamma lärvillkor, faktorer som är betydelsefulla inte bara för enskilda individer, utan också för de företag och organisationer som vill utveckla eller bibehålla sin konkurrenskraft.

Denna programkatalog inleds med en bakgrund om kompetenta relationer. Därefter presenteras kortfattat de 19 projekt som fi nansieras i Vinnovas satsning Den kompetenta arbetsplatsen. De rör alla kompetens som utvecklas i arbetets utförande och som både utvecklas och bevaras i interaktioner med andra på arbetsplatsen.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan