Utgiven
2008-september
Språk
Svenska
Serienummer
VI 2008:16
Serie
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
60
Författare
Marianne Döös & Pär Larsson
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2007-00462
Ämne
Ledning och organisering

I all daglig produktion av varor och tjänster pågår ett lärande. Ständigt uppstår uppgifter, frågor, störningar och problem som måste hanteras. Dessa vardagliga uppgifter och informella lärprocesser utgör grunden för individers och organisationers kompetens. De skapar också nya idéer och lösningar på praktiska problem. Det är viktigt att möjligheterna till denna typ av vardagsinnovation bevaras och vidareutvecklas, om än under andra förutsättningar än tidigare.

Innovationsförmåga har kommit att kopplas till kompetensutveckling och gynnsamma lärvillkor, faktorer som är betydelsefulla inte bara för enskilda individer, utan också för de företag och organisationer som vill utveckla eller bibehålla sin konkurrenskraft.

Denna programkatalog inleds med en bakgrund om kompetenta relationer. Därefter presenteras kortfattat de 19 projekt som fi nansieras i Vinnovas satsning Den kompetenta arbetsplatsen. De rör alla kompetens som utvecklas i arbetets utförande och som både utvecklas och bevaras i interaktioner med andra på arbetsplatsen.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (963 kB)