Är svenskt management konkurrenskraftigt?

Trettio ledare om svenskt management, dess konkurrenskraft och framtida utveckling - resultat från en intervjuundersökning

Utgiven
2007-november
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2007:13
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-85084-99-9
ISSN
1650-3104
Antal sidor
70
Författare
Gullers Grupp
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2007-02209
Ämne
Ledning och organisering

Den svenska organisationstraditionen och kunnandet kring arbetsorganisation och ledningssystem har historiskt sett varit en stark konkurrensfördel för landet. Sedan 1990-talets början har forskning och utveckling inom området avtagit. En möjlig effekt är att Sverige på sikt tappar en stark global konkurrensfaktor. Genom att förstå viktiga aktörers syn på den svenska ledningstraditionen och inställning till arbetsrelaterad forskning önskar Vinnova vitalisera diskussionen om svenskt management.

Rapporten är ett resultat av två separata undersökningar. Den första genomfördes i maj 2007 och den andra i augusti samma år. I den första undersökningen djupintervjuades 20 ledare inom samhälle, näringsliv och forskning. Medelåldern bland de intervjuade var relativt hög, vilket ledde till att undersökningen kompletterades med ytterligare 10 intervjuer med ledare under 45 år, för att få en mer övergripande bild. Vi har också gjort en jämförelse mellan de båda rapporterna, det vill säga en jämförelse mellan yngre och mer seniora ledares syn på svenskt management.

Gullers Grupp har genomfört intervjuer och analys på uppdrag av Vinnova. Resultaten är både tänkvärda och intressanta även om de inte entydigt pekar åt ett bestämt håll. Den svenska managementtraditionen tar sig uttryck på många olika sätt och låter sig inte enkelt beskrivas med några få ord.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (778 kB)