Zirro - med nollvision för diabetes

Diarienummer
Koordinator Teknopol AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid september 2011 - januari 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Med utgångspunkt i individens behov ska Zirro utgöra en arena för ett öppet och branschöverskridande innovationssystem och bidra till att innovationer kommersialiseras för att nå visionen. Vi har under ett halvår haft möjlighet att testa de tankar som fanns hos initiativtagarna och lyckats erövra värdefulla lärdomar om gränsöverskridande samarbeten för att ha möjlighet att fortsätta arbetet som finansiering medger.

Resultat och förväntade effekter

Som resultat av förstudien finns en väl genomarbetad och förankrad plan för fortsatt arbete, en övertygelse om att arbetssättet har mycket att tillföra och en förväntan från omgivningen att vara delaktig och se resultat. Effekterna av Zirros förstudie är att verksamheten, trots brist på större finansiering, kommer att fortsätta på sparlåga, vilket bevisar engagemang och kraft i det som påbörjats. Genom föreslagna ´byggblock´ kan verksamheten finansieras del för del fortsättningsvis.

Upplägg och genomförande

Erfarenheter från förstudien: Engagemang från alla i projektledningen: Det är viktigt att de organisationer som väljer att vara ´grundare´ tar sig utrymme att delta. Zirros roll tydlig: Genom goda exempel och berättelser om Zirros arbete kan Zirro visa hur man gör skillnad för att nå visionen. Fokus på efterfrågan: Vi har identifierat ett antal områden där Zirro kan göra skillnad. Nu behövs prioritering med avseende på vilka samhälle eller privata aktörer vill betala för att de genomförs.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-03743

Statistik för sidan