Zero LED

Diarienummer 2018-02420
Koordinator SIGN IN SOLUTIONS XYNGROUP AB
Bidrag från Vinnova 10 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - augusti 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Deltaga Eureka konferans

Resultat och förväntade effekter

Det blev ett lyckat konferans för vårt del. Vi är i diskussion med några företag redan för vårt tänkte eurostar projekt.

Upplägg och genomförande

Deltaga Eureka Helsinki konferens

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.