Young Hive

Diarienummer
Koordinator Nindev AB
Bidrag från Vinnova 799 947 kronor
Projektets löptid november 2011 - augusti 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med Young Hive är att förmedla kontakter till kapital genom s.k. crowdfunding för att ta tillvarka på innovationspotentialen och bidra till förståelsen för denna metod, samt skapa en teknisk plattform som kan användas för crowdfunding. Tekniskt och användarmässigt har projektet nått målen och investerare är intresserade av att gå vidare. Kvantitativt i antal projekt pågår fortfarande första driftsåret.

Resultat och förväntade effekter

Crowdfunding har fått stor spridning, men plattformar med större givarbas har fördel på marknaden vilket hämmar utvecklingen för nya aktörer som YoungHive. Det kräver tid och kraft och en tydlig profil att etablera sig men som affärsidé har projektet rönt intresse från kommersiella investerare.

Upplägg och genomförande

Vi genomförde en gedigen förstudie för att få svar på juridiska/tekniska frågor. Därefter byggde vi den digitala plattform och sökte samarbeten med organisationer som UF och med egna ambassadörer. Vi deltog aktivt i övriga projekt inom programmet, så som Idétouren och Idétåget. Vi fick samarbete och finansieringsgaranti från .SE/Internetfonden. Svårigheten har inte varit i att leverera lösningen, utan att sprida projektet och bygga en stark användarbas vilket kräver fortsatt arbete.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-03695

Statistik för sidan