Workshops för SMF och stora företag i innovationssamverkan (InnoMetSME)

Diarienummer 2018-04501
Koordinator Jernkontoret
Bidrag från Vinnova 1 195 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - september 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att förbättra förutsättningarna för samverkan mellan stora och små företag genom att skapa ett forum där SMF kan få hjälp att utveckla sina innovationsidéer inför mötet med sina kundföretag. Projektets hypotes är att effekten av coachning når sin fulla potential endast om det är absolut rätt personer som deltar. Genom att samla rätt kompetenser med djup kunskap om de faktiska förhållandena hos innovationens tilltänkta kunder, främst inom stål och metallbranschen, skapas ett forum som kan bidra till att kommersialiseringsfasen går betydligt enklare.

Förväntade effekter och resultat

Projektets effektmål är att inom 10 år öka mängden nya produkter, tjänster, och processer som når marknaden för företag inom metallindustrin. Resultat från projektet är en bestående arbetsprocess för att identifiera hinder för kommersialisering och relaterade lösningar för metallrelaterade idéer. En av leveranserna är ett stärkt nätverk av företag och coacher med startup-kompetens, även hos storföretagen i branschen.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet består av nedanstående övergripande moment: 1. Identifiera de SMF som ska coachas 2. Identifiera kundföretag och den kompetens som behövs för workshoparna. 3. Planera, genomför och följ upp workshoparna 4. Dokumentera och sprid metodik för framtida användning

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.