WIOTECH AB - CultureBee från Pilot till MK II

Diarienummer 2013-03122
Koordinator WIOTECH AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid juni 2013 - januari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att accelerera arbetet med en ny generation av CultureBee med följande mål: - Att säkerställa undvikande av patentintrång - Att reducera tillverkningskostnaden - Att söka minst ett eget patent Projektet har i allt väsentligt uppfyllt målen. Verktyg för totalt 6 detaljer, är framtagna och provkörda. Elektronikhårdvaran är framtagen och testad. En Freedom to Operate, patentintrångsundersökning, har genomförts. En patentansökan är inlämnad till Europapatentverket med nummer EP13190154.8. Produkten har också visat sig generera ökat intresse från partners och kunder.

Resultat och förväntade effekter

Utfallet för projektet är positivt och kan kommenteras gentemot målen på följande sätt; Den önskade accelerationen av produktuppgraderingen möjliggjordes av finansieringen. Den inledande Freedom To Operate sökningen gav klartecken för vidare arbete. Ett eget patent har utarbetats och lämnats in till EPO. Verktyg är framtagna och provkörda med gott resultat. Elektronikhårdvaran är framtagen och testad med godkänt resultat efter vissa ändringar. Den förväntade reduktionen av tillverkningskostnaden har uppnåtts. Projektet har alltså i allt väsentligt uppfyllt målen.

Upplägg och genomförande

Genomförandet enligt den till ansökan bifogade aktivitetsindelade projektplanen visade sig fungera väl. Den övergripande indelningen i Mekanik, Elektronik, Patent och Tillverkning var därefter indelade i underaktiviteter som var den egentliga planen för de ingående detaljerna. I och med att omfattningen av aktivitetsrader inte var så stor och att nästa alla externa kontakter har varit Svenska företag, så har det gått smidigt att administrera enligt planen. Några mindre förseningar har uppstått, men de har kunnat hanteras utan väsentlig påverkan på slutresultatet.

Externa länkar

Företagets hemsida projektets hemsida

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.