Wingquist Laboratory VINN Excellence Centre Stage 4

Diarienummer 2015-03167
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Bidrag från Vinnova 14 000 000 kronor
Projektets löptid april 2015 - mars 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Wingquist Laboratory hade som mål att bli ett internationellt forskningscentrum inom virtuell produktframtagning. Centrumet har idag uppnått: A) Bra internationellt nätverk och internationell position B) Tight samarbete med svensk industri C) Nya affärsmöjligheter för industripartners D) Nya produkter och företag i Sverige E) Ökad jämlikhet i forskningsmiljön

Resultat och förväntade effekter

Wingquist Laboratory har sedan 2007 producerat 92 tidskriftspublikationer, 228 konferenspublikationer, 50 doktorsavhandlingar och ett stort antal industriella utvärderingar, varav 35 har nått en industriell implementering. Idag är 11 företag knutna till centret som industripartners. Ett av dessa är ett spinoff-företag, bildat för kunna kommersialisera forskningsresultat. Över 900 ingenjörer har utbildats i mjukvarupaket som utvecklats inom ramen för centret och använder dem nu i sitt dagliga arbete. De virtuella lösningarna har bidragit till en mer hållbar industri.

Upplägg och genomförande

I centrumet finns inbyggda mekanismer för att uppmuntra samarbeten. * Matrisstruktur med fyra forskargrupper och tre tvärvetenskapliga teman * Forskningsfrågor förhandlas fram och formuleras inom teman med akademiska och industriella partners. Frågorna ska vara: - I den tekniska fronten (vetenskapligt utmanande) - Ej företagsspecifika (involvera mer än ett företag) - Allmänna (ska gälla för en mängd olika tillämpningar) * Fokus på den allmänna utvecklingsprocessen och inte på företagsspecifika produkter * Nätverk som överför forskningsresultat till OEM:er

Externa länkar

Summering av perioden för VINN Excellence Centre. Innehållet på sidan kommer utökas efter att rapporten godkänts.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.