WeGoGreen - för ett smart och hållbart Uppsala

Diarienummer 2014-03868
Koordinator Håll Ut Ekonomisk förening
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2014 - mars 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Under hösten/vintern 2014 genomförde Håll Ut en miljötekniktävling i Uppsala i samarbete med Uppsala kommun, IBM och Uppsala Innovation Centre. Fokus för tävlingen var att förbättra luftkvaliteten i staden. Tävlingen premierade lösningar som var innovativa och som ännu inte implementerats i stor skala. Efter tävlingens avslutande kommer det vinnande bidraget att implementeras i staden och på så sätt bidra till att Uppsala blir en hållbarare stad.

Resultat och förväntade effekter

Intresset för både innovationstävlingar och miljöteknik har ökat. Idéer som tidigare har haft svårt att ta nästa steg har fått hjälp på vägen. Och framförallt så kommer det vinnande bidraget att genomföra ett pilotprojekt tillsammans med Uppsala kommun. Genom implementeringen av det vinnande bidraget så kommer tävlingen att ha bidragit i arbetet mot ett hållbarare Uppsala.

Upplägg och genomförande

Tävlingsupplägget var väl avgränsat och med ett omfång som möjliggjorde många olika lösningsalternativ på problemet. Tävlingen genomfördes under november, december och januari. Trots ett pressat tidsschema så var kvaliteten på bidragen höga och väl anpassade för tävlingsupplägget. Prisutdelningen skedde vid ett större event i Uppsala där företag, tjänstemän och politiker från Uppsala fanns representerade.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.