Wattometern

Diarienummer 2016-03692
Koordinator IBDK Sweden AB
Bidrag från Vinnova 101 609 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - mars 2017
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2016-2018

Syfte och mål

Projektets syfte, som var att utveckla konceptet Wattometern och påvisa ett samband mellan energiförbrukning, varmvattenflöde och temperatur för att kunna mäta individuell tappvarmvattenförbrukning, har uppfyllts. Målet, som var att verifiera teorin som ligger till grund för Wattometern genom att generera och utvärdera en stor mängd mätdata, har uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

Med de resurser som införskaffats och det arbete som lagts ner under projektperioden har: - Konceptidén klargjorts genom en informativ infografik (kan ses på vår hemsida http://www.ibdk.se) - Sambandet mellan energiförbrukning, varmvattenflöde och temperatur kunnat påvisas i en specifik testmiljö

Upplägg och genomförande

Genom att designa och tillverka en testmiljö med ett reglerbart varmvattenflöde samt programmering av ett interface för att logga och visualisera data har insamling, visualisering och analys av flera temperaturpunkter (och ett faktiskt vattenflöde som referensvärde) möjliggjorts, vilket ligger till grund för resultaten.

Externa länkar

Vi vill helt enkelt skapa smarta lösningar som bidrar till en hållbar framtid

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.