VR-FAAP, Virtual Reality Fear and Anxiety Assessment platform

Diarienummer 2015-05696
Koordinator Mimerse AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - oktober 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag hösten 2015

Syfte och mål

Målet var att utveckla, testa och validera en produkt för utvärdering av ångest och fobier i Virtual Reality. Syftet var att skapa ett digitalt instrument som underlättar utvärderingen av ångestframkallande stimuli genom att överkomma många av de svårigheter förknippade med traditionella metoder. Målet är på god väg att uppfyllas då projektet hittills resulterat i en prototyp som kan rendera verklighetstrogna miljöer och mäta hur nära användaren kan komma ett ångestframkallande stimuli. Utvecklingen sker idag löpande i sammarbete med ledande psykologer.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en prototyp av ett system för att testa ångest och fobi i virtuella verkligheter. Programvaran utvecklas och testas kontinuerligt med preliminärt goda resultat. När programvaran lämnar prototypstadiet och lanseras kommersiellt enligt en B2B-modell kommer resultaten bidra till en positiv samhällseffekt, då den överkommer många av de problem traditionella utvärderingsmetoder innebär. Samtidigt kommer produkten att komplementera företagets tidigare, pågående och framtida projekt.

Upplägg och genomförande

Projektet påbörjades med intervjuer och analys av forskarnas behov och önskemål rörande plattformen. Intervjuerna, tillsammans med noggran efterforskning resulterande i en specifikation av mjukvaran. Även om utvecklingsstadiet följde denna process bromsades den av ett antal faktorer. Det största förhindret har varit tillgången av hårdvaruplattformen som skulle användas. När virtual reality hårdvaran införskaffats kunde utvecklingen återupptas. Utveckligen har lett till en prototyp som löpande itereras. Bortsett från förseningen har genomförandet varit lyckat.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.