Visuell Business Intelligence med integrerad Storytelling och Publishing

Diarienummer 2011-03075
Koordinator NCOMVA AB
Bidrag från Vinnova 446 400 kronor
Projektets löptid december 2011 - juni 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

NComVA med världsledande visualisering och storytelling etablerar sig på den växande Business Analytics marknaden genom att dels ta fram egna demonstratorer men framförallt etablera partnerskap till de stora och redan etablerade företagen men som idag saknar avancerad data visualisering. Ett strategiskt teknologipartnerskap med världsledande QlikView samt NComVA har etablerat utvecklings och affärssamarbete med deras utvecklingskontor i Lund och marknadsföring i USA. NComVA utvecklar nu ´extensions´ till QlikView med flera integrerade visualiseringsmetoder.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet innebär en unik möjlighet att integrera vår världsunika HTML5/JavScript avancerade visualiseringsteknik med BI expertisföretag som QlikView och på detta sätt få en snabbare access, etablering och synlighet på VBA marknaden. ´Extensions´ med interaktiv data visualisering lyfter BI-företagen. NComVA får nu också direkt access till QlickView´s 40,000 kunder och kan erbjuda ett större utbud av vår avancerade data visualisering som ´treemap´ visualisering, flödeskartor samt visualisering av stora mängder flerdimensionella tidsdata.

Upplägg och genomförande

Anpassa visualiseringen samt utnyttja ett känt marknadsbehov av bättre interaktiv visualisering inom Business Intelligence marknaden. Visualisering för HTML5/JavaScript. Utveckla flashiga och interaktive demonstratorer för att väcka intresse. Viktigt att med rätt komponentteknologi kunna leverera integrerade lösningar till BI företagen som uppfattas av deras kunder som en del av produkten.

Externa länkar

innovative geovisual analytics business intelligence

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.