VIPP+: Verktyg för Innovation från Prototyp till Produkt Plus

Diarienummer 2014-00903
Koordinator VIKTORIA SWEDISH ICT AB - Viktoria Swedish ICT AB - Göteborg
Bidrag från Vinnova 2 350 000 kronor
Projektets löptid april 2014 - september 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet för projektet var att ta fram och testa modell och metodik, som medför att processer inför, under och efter innovationstävlingar kan förstås och styras så att avsedda effekter uppnås. Projektet bedöms ha en god måluppfyllelse utan större avvikelser. Lärdomarna från VIPP+ har använts för att utforma fyra innovationstävlingar: Electricity Innovation Challenge, Olympic City Transport Challenge, Goods Distribution Challenge, Volvo Trucks Open Innovation Challenge samt två beviljade fortsättningsprojekt: SHOP och ECOSTRAT.

Resultat och förväntade effekter

Huvudresultatet utgörs av en process för organisatörer av öppna digitala innovationstävlingar som presenteras i en bok och tolv publikationer. Processens tre faser och tio aktiviteter täcker tävlingen och efterprocessen samt hur effekterna ska mätas. Aktiviteterna består av ett antal ramverk, modeller, metoder och riktlinjer. Projektets industripartners har förbättrat sin förmåga och förståelse att organisera öppen digital innovation med tävling som organisationsform i linje med projektets målsättning och flera nya aktörer har tillämpat projektets resultat.

Upplägg och genomförande

Projektet har löpt under två och ett halvt år och organiserats i åtta arbetspaket. Planen har i allt väsentligt hållits. Datainsamling och publicering har glädjande nog gått högt över förväntan. Det innebär också att projektet har resulterat i en bra empirisk bas för fortsatt forskning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.