VINNVÄXT ÖVERVÄXLINGSFAS FÖR SMART TEXTILES

Diarienummer 2016-02247
Koordinator Högskolan i Borås - Smart Textiles
Bidrag från Vinnova 14 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Smart Textiles ska vara en internationellt ledande aktör inom textil förnyelse och bidra till en bättre värld genom textila innovationer. Grundläggande syfte för Smart Textiles är att utveckla, tillgängliggöra och konkretisera textila innovationer som kan användas i nyskapande, kommersiella produkter på oväntade sätt. Verksamheten är en motor när det gäller att underlätta och skapa nya samarbeten mellan forskning och näringsliv.

Förväntade effekter och resultat

Målsättningen är att Smart Textiles ska bidra till 15 nya start-ups under perioden 2016-2020. Under samma period ska 50 nya prototyper och 15 nya produkter utvecklas, varav 5 ska nå en internationell marknad. Under perioden kommer Smart Textiles, som en del av Science Park Borås, fortsätta utvecklas till ett centra för smart specialisering och en nationell nod inom vårt styrkeområde.

Planerat upplägg och genomförande

Smart Textiles har arbetat fram en affärsplan samt en roadmap som visar på en strategi och verksamhetsplan. Våra tre fokusområden Hälsa och Medicin, Arkitektur och Interiör samt Hållbar Textil speglar de ansökningar som kommer in. När det gäller experimentell forskning ska vi öka vår närvaro internationellt samt vara en arena för både industrin och forskningen.

Externa länkar

Projektets webbsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.