Vidareutveckling UbiGo Stockholm

Diarienummer 2018-04480
Koordinator UbiGo Innovation AB
Bidrag från Vinnova 1 250 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Kombinerad mobilitet som tjänst 2018
Ansökningsomgång

Syfte och mål

UbiGo lanserar sin MaaS-tjänst i Stockholm i samarbete med SL och leverantörer av taxi, hyrbil, bilpool och cykeldelning. De första kunderna använder kort för att komma igenom spärrarna. För uppskalning, krävs smidigare hantering genom full integration av kollektivtrafiken. Projektet kommer utveckla en dynamisk bilpool där hyrbilens fördelar kombineras med den fasta bilpoolens. UbiGo samarbetar med fastighetsägare och erbjuder boende en samlad mobilitetstjänst. Projektet kommer utröna hur en kostnadseffektiv kundrekrytering och geografisk utrullning bäst går till.

Förväntade effekter och resultat

1. Integration av kollektivtrafik (SL) tekniskt (BoB-API), avtals-, affärs- och processmässigt. 2. Ett utprovat koncept för dynamiska bilpooler som innebär en väsentligt förbättrad tillgänglighet och långsiktig lönsamhet. 3. Ett koncept för snabb geografisk expansion i samarbete med fastighetsägare och med en sant skalbar bilpoolstjänst.

Planerat upplägg och genomförande

WP1: Övergripande projektledning, månad 0-13 WP2, Integrering av SL biljett och processer, månad 4-10 WP3, Dynamisk bilpool, månad 1-9 WP4, Geografisk rekrytering och uppskalning, månad 3-13

Externa länkar

http://www.ubigo.me

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.