VFT0 - InnovationskontorEtt Linköpings Universitet

Diarienummer
Koordinator LINKÖPINGS UNIVERSITET HOLDING AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid februari 2012 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Vid LiU produceras forskningsresultat och annan kunskapsmassa, som kan utgöra utgångspunkt för utveckling av näringslivet, och därmed också sysselsättningen, både regionalt och nationellt. Det har funnits ett gap mellan forskningsresultat och mogna skeden, då företag kan växa organiskt eller med hjälp av riskkapital. Målet med projektet är att genom att välja ut projekt med god potential, samt formulera och verifiera affärshypoteser till en mognad då de kan överleva på marknadsmässiga villkor. Under 2012 har InnovationskontorEtt medverkat vid 10 sådana bolagsbildningar.

Resultat och förväntade effekter

InnovationskontorEtt har under 2012 hanterat 61 inkomna idéer, varav 24 stycken förädlats inom VFT0-programmet. Detta har resulterat i 6 stycken beviljade VFT1-projekt. De hanterade projekten har varit mycket goda och livskraftiga, men numerären har varit otillfredsställande. InnovationskontorEtt har medverkat vid 10 bolagsbildningar under 2012, vilket är mycket tillfredsställande.

Upplägg och genomförande

VFT0 och VFT1 är en del av InnovationskontorEtts dokumenterade Affärsutvecklingsprocess. Varje potentiellt VFT0-projekt tilldelas en Affärsutveckalre, som också beslutar om tilldelning av VFT0-medel. Projektet dokumenteras enligt en mall. Varje VFT1-projket hanteras i dialogform av en Affärsutvecklare, som tillsammans med Idéägaren avfattar en projektbeskrivning. 3 Affärsutvecklare (2 interna + 1 extern) gör sedan vars en skriftlig bedömning. Dessa bedömningar utgör sedan underlag för Affärsutvecklingsgruppens beviljande eller avslag.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.