VFT-programmet på Göteborgs universitet 2018-2019

Diarienummer 2017-04895
Koordinator Göteborgs Universitet - Grants and Innovation Office, Gothenburg
Bidrag från Vinnova 9 852 700 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2019
Status Pågående
Ansökningsomgång Validering för Tillämpning 2018-2019

Syfte och mål

Lärosätena kommer att utvärderas baserat på sin förmåga till samverkan och nyttiggörande och på sitt genomslag i samhället. Därför ser vi VFT som ett viktigt verktyg för att stärka vår kompetens och kapacitet för olika former av nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap från Göteborgs universitet. Som direkta mål för VFT-programmet ser vi bland annat att vi, genom verifiering och paketering, har bidragit till att höja kvaliteten på idéerna. Och att vi genom verifiering och exponering har skapat bättre förutsättningar för att de ska komma ett steg framåt mot tillämpning.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att bidra till att identifiera fler projekt och idéer som är relevanta för verifiering inom flera forskningsområden. Effekten blir att testa många fler idéer i tidiga skeden, underlätta tillämpningen av fler lösningar på samhällsproblem och utveckla den fulla potentialen i fler idéer. Som ett resultat kommer idéernas kvalitet att förbättras och skapa bättre förutsättningar för idéer för att göra framsteg mot utnyttjande i samhället. Ett annat direkt mål är att få fler människor att engagera sig i att utveckla idéerna, både under och efter verifieringsprocessen.

Planerat upplägg och genomförande

I och med förändringarna av VFT från 2018 kommer vi att förändra våra processer för bl.a. information, ansökningsprocess och selektion för att både kunna nå ut till och att kunna hantera den större mängd projekt som kommer att vara relevanta för VFT-stöd i en öppnare process. För de icke-kommersiella projekten kommer det också att vara ännu viktigare att lägga mer fokus på att identifiera och arbeta nära användarna / avnämarna, eftersom de inte ligger i vår vanliga värdekedja inom innovationssystemet och vi därför inte har lika stor kunskap om deras villkor och behov.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.