VFT-1 KTH

Diarienummer 2013-05637
Koordinator KTH HOLDING AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 4 565 807 kronor
Projektets löptid januari 2014 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet VFT-1 är idag fullt implementerat och har under 2014 finansierat 49 nya projekt och hanterat ca 25 projekt från 2013. Samtliga processer, rutiner är implementerade med bra resultat. Ett antal bolag har bildats, fortsatt finansering säkerställs, inkubation har skett samt nätverk skapats bl.a. genom ett stort antal kundkontakter. Projektet får hittills anses framgångsrikt i det övergripande syftet att inleda kommersiell verifiering av forskningsbaserade affärskoncept.

Resultat och förväntade effekter

Det är ännu relativt för tidigt att göra en full utvärdering av resultat i enskilda projekt och övergripande effekter. Många enskilda projekt pågår ännu varför det är svårt att se hur det slutliga kommersiella utfallet blir och förhållandet avancemang/nedläggning ser ut. Vi har dock gjort en inledande effektmätning (se rapport) och det är klart att VFT-1 uppfyller effektmål och möjliggör att projekt förs framåt och går vidare till senare faser t.ex. inkubation, större finansiering och att kontakter etableras med industri och kunder, samt man kompletterar team med entreprenörer.

Upplägg och genomförande

Process för underlag, beslut och uppföljning bedöms vara relativt snabb och effektiv, även om framtagande av beslutunderlag och upphandlingar är en försenande steg. Vi kan behöva se hur processer och samarbete ytterligare kan stärkas mot partners för att få dem att utnyttja det mer. Vi har förvisso gjort informations- och utbildningsinsatser för att öka deras användande men det finns förbättringsmöjligheter som framförallt bedöms kunna realiseras när MDH får sina nya organisationer på plats.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.