Verifieringsmedel till bolag i LEAD

Diarienummer 2016-01639
Koordinator LEAD i Östergötland AB
Bidrag från Vinnova 6 000 000 kronor
Projektets löptid mars 2016 - september 2019
Status Pågående
Ansökningsomgång Inkubationsstöd - Verifiering Excellens 2016

Syfte och mål

Projektet syftar till att distribuera verifieringsmedel till inkubatorsbolag för att snabbare och säkrare kunna verifiera affärspotential och utveckling av bolag.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas resultera i att några utvalda bolag/projekt får möjlighet att med finansiell stöttning snabbare undersöka och verifiera potentialen i sina företagskoncept

Planerat upplägg och genomförande

Bolagen planeras med stöd från LEAD söka om medel och i denna ansökan sätts en projektplan upp som definierar mål och aktiviteter som syftar till att åstadkomma de eftersträvade effekterna.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.