Verifiering för Tillväxt vid Göteborgs universitet

Diarienummer 2013-01399
Koordinator GU HOLDING AB
Bidrag från Vinnova 3 163 769 kronor
Projektets löptid januari 2013 - november 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

I projektet har det genomförts närmare 100 verifieringsaktiviteter i de 33 verifieringsprojekt som finansierats. Verifieringsprojekten har varit baserade på forskargenererade kunskapstillgångar från Göteborgs universitet samt studentinnovationer baserade på kunskap som de erhållit via sin utbildning på lärosätet. Med verifieringsmedlen har den kommersiella och tekniska potentialen kunna utvärderats. Projektet har bidragit till långsiktig effektiv kommersialisering av forskningsresultat och stärka universitetets förmåga att arbeta för nyttiggörande.

Resultat och förväntade effekter

GU Holdings målsättning var att verifiera ca 20 projekt under 2013. Utfallet blev ca 100 verifieringsaktiviteter i 33 verifieringsprojekt. Universitetets förmåga att effektivt kommersialisera forskningsresultat har stärkts, i alla fall i tidiga faser av den kommersiella utvecklingen. Hanteringen av innovativa projekt har förbättrats avsevärt när det gäller arbetsprocesser mellan Innovationskontor och holdingbolag. Intresset från kommersiella aktörer har under perioden ökat både från industri och från tidigt riskkapital.

Upplägg och genomförande

Genomförandet har gått enligt plan och varit ett samarbete mellan innovationskontoret vid GU och GU Holding. Målet med varje verifieringsprojekt har varit att identifiera de främsta nyckelfaktorerna och riskerna med dessa för att föreslå vilka aktiviteter som ska vidtas för att verifiera svar och åtgärder för dessa, samt genomföra verifieringen. Processen har delats in i tre delmoment: dialog-, genomförande- och utvärderingsfas. Involverade personer har främst varit innovationsrådgivare vid innovationskontoret vid GU samt affärsutvecklare vid GU Holding samt konsulter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.