Verifiering: Drinor, fas 1

Diarienummer 2016-02868
Koordinator Stiftelsen Inova i Wermland
Bidrag från Vinnova 290 000 kronor
Projektets löptid juni 2016 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet var att verifiera flera olika aspekter inom bolaget Drinor för att dels nå en större marknadsnärvaro, dels ta nästa steg teknikmässigt. Syftet med bidraget var att marknadsmässigt skapa en strategi samt genomföra förbättringsåtgärder för att uppnå detta mål. Tekniskt handlade det till stor del om att verifiera processen, men framförallt om den process som krävs för att ta nästa steg via upphandling av kompetens samt skydda företaget juridiskt.

Resultat och förväntade effekter

En marknadsstrategi och en marknadsplan har tagits fram samt en plan för att nå till nästa nivå. Det som genomfördes var bl a uppdatering av webbplats, grafisk profil, marknadsföringsmaterial och en kommunikationsstrategi. Tekniken har verifierats och säkrats, vilket möjliggjort nästa steg i utvecklingen. Drinor har nu inlett byggnationen av en första fullskalig pilot. En juridisk säkring av know-how och strukturkapital har genomförts. Drinor kan ta nästa steg i sin utveckling där tekniken kommer att verifieras industriellt och en större marknadsnärvaro etableras.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts med stor närvaro av Inovas affärsrådgivare. Drinor har fått mycket stöd och vägledning under projektet. Framförallt vad gäller att sätta en strategi och upphandlingen av de inkluderade experterna som deltagit under projektet. Tillsammans har man gjort en betydande insats för bolagets utveckling, där inriktningen och de delar som genomförts varit väldigt lyckade. Drinor har fått ut mycket av bidraget och det har lett till stora värdeökningar i bolaget.

Externa länkar

http://www.drinor.com/

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.