Verifiering av uppnådda resultat för ny produkt för kontinuerlig mätning av radon

Diarienummer
Koordinator MidDec Scandinavia AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - december 2013
Status Avslutat