Verifiering av syntetisk dieselolja för ledning av värme och kyla

Diarienummer 2013-03668
Koordinator AVANTHERM AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - oktober 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet är uppfyllt såtillvida att företaget har fått testat och verifierat värme- och kylegenskaper hos olika former av syntetisk diesel. Projektet har även gett en specificerad plan för de fortsatta forsknings- och innovationsprocesserna i företaget. Projektet kommer att leda till en ansökan om ett större demonstrationsprojekt inom ramen för Forska&Väx.

Resultat och förväntade effekter

14 recept baserade på syntetisk diesel och 2 råoljebaserade diesel recept har testats. Företaget har fått fram värme- och kylegenskaper för dessa och kan bättre välja vilka recept som kan produktifieras och fortsätta att testas och utvecklas för applikation inom olika typer av kyl- och värmesystem.

Upplägg och genomförande

I projektet har olika recept på syntetisk diesel verifierats för att undersöka kyl- och värmeegenskaper. Verifieringen har genomförts under en 10 månaders period. Projektet inleddes med att ta fram recept av syntetisk diesel med olika kyl- och kokpunkter. Vätskorna levererades till KTH för test och verifiering gentemot ett urval av ASTM och ISO standarder. En forskning- och innovationsplan har tagits fram för den fortsatta utvecklingen mot olika användningsområden t ex inom energi, transport, skog och tillverkningsindustrin.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.