Verifiering av styrsystem för kulturhistoriska byggnader (CCK-Märkt)

Diarienummer 2012-00293
Koordinator JEFF Electronics Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid maj 2012 - augusti 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet var att utvärdera och verifiera de tekniska egenskaperna hos ett nyutvecklat styrsystem (CC K-märkt) från JEFF Electronics AB för god och hållbar innemiljö i kulturhistoriska byggnader och därmed säkerställa en lyckad kommersialisering på marknaden.

Resultat och förväntade effekter

En förväntad effekt av användandet av CC K-märkt är att få ett ökat utnyttjande av användandet av fastigheter samt ett bättre inomhusklimat. Många kulturhistoriskt värdefulla byggnader används inte idag p.g.a. av att det blir för dyrt att värma upp fastigheten de tillfällena som man önskar. Styrsystemet bidrar också till att minska risken att inredning och konstskatter går förlorade på grund av fuktskador (mögelskador, sprickor, färg flagnar m.m.).

Upplägg och genomförande

Inom projektet har det nya styrsystemet CC K-märkt från JEFF Electronics AB, utvecklat för kulturhistoriskt värdefulla byggnader, implementerats i ett demonstrationsobjekt, Gunnebo slott i Mölndal. Styrsystemet har verifierats i fält av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut genom oberoende parallella mätningar. En teknisk rapport har producerats.

Externa länkar

Mer information om CC K-märkt finns här!

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.