Verifiering av FIREPIPE, en portabel vedspis

Diarienummer 2012-02727
Koordinator GUSTAV INNOVATION AB
Bidrag från Vinnova 414 413 kronor
Projektets löptid november 2012 - september 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte och mål är delvis uppfyllt. Verifiering är genomförd i Etiopien i samarbete med KTH. Det har gett oss värdefull information inför optimeringen av FIREPIPE.

Resultat och förväntade effekter

Verifieringen påvisade att bränsleföbrukningen sjunker vid användande av FIREPIPE. Verifieringen delgav även värdefull information om hur FIREPIPE kan utvecklas och optimeras.

Upplägg och genomförande

Att genomföra tester i verklig miljö (i det här fallet Etiopien) är ovärderligt och samtidigt utmanande. Det är svårt att förutse alla utmaningar och det försvårar insamlandet av information. Det har också varit utmanande att sy ihop ett samarbete mellan flera stora aktörer. Trots det tror vi fortsatt på att det är den väg som har störst potential för att kunna skala upp FIREPIPE projektet relaterat de utmaningar och förutsättningar som projektet behöver förhålla sig till.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.