Verifiering av Destintell med pilotkunder

Diarienummer 2016-01929
Koordinator PEAK REGION AB - Mid Sweden Science Park AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2016 - oktober 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att verifiera juridiska, tekniska, affärsmässiga utmaningar samt verifiera konceptet internationellt utanför norden. Vårt mål var att lansera en MVP, vilket vi kommer att göra under Q4 2016.

Resultat och förväntade effekter

Vi har med stöd av resultaten i projektet: -gjort val av programvara som nu ingår i vår MVP. -tagit fram policy dokument för hantering av vår data. -tagit fram kundavtal. -verifierat prissättning och erbjudande mot kunder samt verifierat dessa kunders priskänslighet. Vi jobbar nu för att signera våra första avtal under november 2016 och under 2017 etablera oss på svenska marknaden.

Upplägg och genomförande

Vi har under projektets gång anpassat våra aktiviteter mot vår egen utveckling och våra möjligheter på marknaden. Resultatet blev att vi har fokuserat mer på den svenska marknaden där vi sett har en större potential och som vi bedömer är lättare att komma in på än vad vi trodde innan projektet. Vårt arbete med externa experter var väl investerade resurser då vi inte hade den kapaciteten själva och vi fick de svar vi efterfrågade. Vi har också identifierat fler framtida frågor som vi skall jobba vidare med mot en internationell lansering.

Externa länkar

En ny sida lanseras under november 2016 i samband med lansering av tjänsten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.