Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Verifierad digital optimeringsarena för verktygsproduktion genom 3D-metallprintning

Diarienummer
Koordinator Örebro universitet - Maskinteknik, Institutionen för naturvetenskap och teknik
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - november 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Verktygstillverkning utgör en viktig fas vid framtagning av nya produkter. Projektet syftade till att skapa en verifierad digital optimeringsarena för verktygsproduktion genom 3D-metallprintning. Detta för att åstadkomma en ledtidsreduktion, resonabla tillverkningskostnader, en mer effektiv materialanvändning och återanvändning/föryngring av verktyg. Projektet, som omfattade både pressverktyg och formsprutningsverktyg, uppnådde dessa mål. Resonabla tillverkningskostnader kräver en avskrivningstid för 3D-printningsmaskinen på minst 15 år.

Resultat och förväntade effekter

Projektet ledde till att ledtiden för det industriella - pressverktyget reducerades med 54%. - formsprutningsverktyget reducerades med 75%. Materialförbrukningen minskade med 44% för det industriella pressverktyget. Kylningen kunde förbättras rejält. Därför kunde vattenflödet i formsprutningsverktyget minskas med 86,4% jämfört med formsprutning i ett konventionellt tillverkat verktyg. Det bästa resultatet erhålls om verktyget designas om från grunden innan 3D-printning. Optimerade 3D-printade kopior på konventionell design ger goda men inte de bästa resultaten.

Upplägg och genomförande

Projekt fokuserade på följande arbetspaket (AP): AP1: Digital optimeringsarena inkl. CAE AP2: Lab.- & semi-industriell provning - verktyg för karosserikomponenter AP3: Lab.- & semi-industriell provning - formsprutningsverktyg AP4: Kvalitetsjämförelse & -säkring vid AM/3DP AP5: Business cases, industriell verifiering samt hållbarhet AP6: Projektledning, resultatspridning m m. God samverkan mellan de olika arbetspaketen och projektdeltagarna ledde till ett effektivt och trevligt genomförande.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04384

Statistik för sidan