Verifierad digital optimeringsarena för verktygsproduktion genom 3D-metallprintning

Diarienummer 2016-04384
Koordinator Örebro universitet - Maskinteknik, Institutionen för naturvetenskap och teknik
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - november 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Verktygstillverkning utgör en viktig fas i framtagning av nya produkter. Denna fas bestämmer både ledtiden (Time-To-Produktion/-Market) & storleken på erforderliga investeringar. Ledtids- & kostnadseffektiva metalliska verktyg kan produceras genom Additive Manufacturing (AM) eller 3D-Printing (3DP). Digitalisering genom virtuell verktygsdesign & optimering av verktygsproduktion i kombination med AM/3DP:s digitala väsen erbjuder större möjligheter. Projektet syftar till att skapa en verifierad digital optimeringsarena för verktygsproduktion genom AM/3DP.

Förväntade effekter och resultat

Genom samverkan i leverantörskedjan inom verkstads-, fordons- & möbelindustrierna kommer detta projekt att leda till följande: - Ledtiden för verktygsframtagning ska minskas med minst 50%. - Verktygsvikten ska reduceras med minst 30%. - Tillverkningskostnaderna ska hållas oförändrade & i några fall reduceras med minst 20%. - Mängden av använt material ska minskas med minst 30%. - Återanvändning/föryngring av verktyg ska möjliggöras & öka med åtminstone 20%. Därmed kommer projektet att bidra till att förbättra hållbarheten & berörda svenska företags globala konkurrenskraft.

Planerat upplägg och genomförande

Projekt fokuserar på - Design & tillverkning av helt nya verktyg. - Reparation av skadade verktyg. - Design & återanvändning av gamla verktyg. - Optimerad kylkanalsutformning. Arbetet kommer att utföras i följande arbetspaket (AP): AP1: Digital optimeringsarena inkl. CAE AP2: Lab.- & semi-industriell provning - verktyg för karosserikomponenter AP3: Lab.- & semi-industriell provning - formsprutningsverktyg AP4: Kvalitetsjämförelse & -säkring vid AM/3DP AP5: Business cases, industriell verifiering samt hållbarhet AP6: Projektledning, resultatspridning m.m.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.