Vattenvisionen - Hållbara vattentjänster för god hälsa och god miljö

Diarienummer
Koordinator SVENSKT VATTEN AB
Bidrag från Vinnova 700 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - augusti 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Med dokumentet Vattenvisionen - Forsknings- och innovationsagenda för vattensektorn, har hela branschen enats för att gemensamt beskriva och konkretisera de svenska styrkeområdena, våra behov och utmaningar tillsammans med en plan för hur vi kan svara mot dessa och när, vilket var syftet och målet för projektet. Ett annat mål var att samla branschen i en gemensam plattform för samverkan mellan branschens aktörer, vilket påbörjades under de gemensamma möten vi haft under projektets gång.

Resultat och förväntade effekter

I resultatet, Vattenvisionen - Forsknings- och innovationsagenda för vattensektorn, har branschen gemensamt författat styrkeområden, FoI-områden och mål för 2020 och 2050. Med gemensam finansiering inom FoI-områdena och arbete mot dessa uppsatta mål har vi författat vilka förväntade effekter vi ser i samhället, för Sverige och för branschen. Läs mer här: www.svensktvatten.se/FoU/Vattenvisionen/

Upplägg och genomförande

För upplägget och genomförandet av projektet var öppenhet och möjlighet för branschens aktörer inom forsknings- och innovationssystemet att delta och bidra till Vattenvisionen, av yttersta vikt. Det hölls tre öppna stormöten där ett 30-tal deltog respektive gång och vi diskuterade Vattenvisionens innehåll. En redaktörsgrupp sattes samman för att författa dokumentet. Allt arbetsmaterial lades upp på en webbsida för dokumenthantering som intressenter hade tillgång till samt på Svenskt Vattens hemsida.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-01916

Statistik för sidan