Vattennoden

Diarienummer 2012-03420
Koordinator Lunds universitet - Enheten för Öresunds- och nätverksprojekt
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - maj 2013
Status Avslutat