Värdefulla innovationer

Diarienummer 2012-03370
Koordinator COOMPANION - KOOPERATIV UTVECKLING SVERIGE
Bidrag från Vinnova 2 852 500 kronor
Projektets löptid november 2012 - mars 2014
Status Avslutat