Vårdcentralen 2,0 Rud

Diarienummer 2013-05475
Koordinator VÄRMLANDS LÄNS LANDSTING - Landstinget i Värmland
Bidrag från Vinnova 1 200 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - april 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

I denna pilot har vi arbetat med design som en del av vardagen på vårdcentralen Rud. Projektet har involverat personal/patienter i utvecklingsarbete med designmetoder i syfte att utveckla lösningar och en personcentrerad vård. Lärdomar från projektet finns sammansfattade i två rapporter. A. Förutsättningar för en Vårdcentral 2.0. B. Designbaserade metoder i offentlig sektor. Den första är en rapport från arbetet på Rud. Den senare är en gemensam rapport från piloterna. Vi vill lyfta fram att projektet spelat en central och viktig roll i utvecklingen av LiV:s initiativ Experio Lab.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har skapat en rad lösningar samt bidragit till en kultur och ett förhållningssätt hos vårdcentralen som skapar förutsättningar för en personcentrerad vård. Projektet har skapat djupa insikter om komplexiteten inom vården generellt och inom primärvården specifikt. Det har också skapat insikter om hur designmetoder bör anpassas och utvecklas för att fungera i en vård och omsorgskontext. Dessa insikter finns presenterade i punktform i bifogade rapport.

Upplägg och genomförande

Piloten genomfördes genom att placera en designer på vårdcentralen som del av vardagen. Designern har längs vägen haft stöd av och bidragit till utvecklingen av Experio Lab som parallellt med projektet utvecklats till ett nav för användardriven innovation med design som metod inom LiV. Vi har, för att bygga kompetens ,byggt projektet kring egen personal utan större användning av externa resurser. Detta är förändring i jämförelse med ursprunglig budget. Arbetssättet har erbjudit unika möjligheter att skapa insikter om den komplexitet för designanvändande som råder i primärvården.

Externa länkar

www.experiolab.se Blogg kring projektet

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.