Vård och omsorg i det 21:a århundradet

Diarienummer 2018-03001
Koordinator STUDIEFÖRBUNDET NÄRINGSLIV O SAMHÄLLE - Studieförbundet Näringsliv och Samhälle
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - maj 2021
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med SNS projekt ”Vård och omsorg i det 21: a århundradet” är att ta fram ny kunskap om hur kompetensförsörjningen kan säkras och hur ny teknik kan användas för att möta vårdens och omsorgens förändrade förutsättningar. Projektet startar i början av 2018 och kommer pågå i tre år.

Förväntade effekter och resultat

SNS mål är att projektet under tre år ska resultera i 57 längre forskningsrapporter, 5 kortare skrifter och cirka 10 seminarier. Det kommer även att hållas 23 referensgruppsmöten per år. Rapporternas slutsatser kommuniceras brett, bland annat genom pressarbete. Seminarierna tillgängliggörs även genom videoinspelningar och podcasts. På så vis förväntas projektet bidra till att sprida ny kunskap och underlag till lösningar på de utmaningar vården och omsorgen står inför i det 21: a århundradet.

Planerat upplägg och genomförande

SNS arbetar sedan länge enligt en modell där beslutsfattare och experter knyts till forskningsprojekten genom en referensgrupp som under projektets gång ger synpunkter på forskarnas arbete och delar med sig av erfarenheter. Forskningsrapporterna kvalitetsgranskas vid akademiska seminarier. Seminarierna i projektet genomförs enligt SNS etablerade rutiner och i samarbete med representanter från forskning, näringsliv och förvaltning samt forskningsprojektets referensgrupp.

Externa länkar

Vård och omsorg i det 21:a århundradet

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.